PÁLYÁZTATÁS

Az alapítvány minden tanév tavaszi félévében ül össze, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálja. A Móra Ferenc Gimnázium tanárai nyújthatnak be pályázatot a következő témákban:

  1. kimagasló tanulmányi eredmény és közösségi munka jutalmazása
  2. nyelvoktatás
  3. informatikai korszerűsítés
  4. számítástechnikai fejlesztés
  5. oktatásfejlesztés
  6. egyéb, az alapító okiratban foglalt célkitűzéseket érintő témákban.

A pályázatok tárgyi eszköz jellege vonatkozhat az oktató-nevelő munka szempontjából felhasználóként a diákokra és/vagy a tanárokra.

A pályázatok elbírálása a kuratóriumi ülésen szavazással, határozathozatallal történik.